Logo Fundacja Polska Gospodyni
czekam
Data publikacji: 27.12.2019 12:21
Wspieramy kobiety na wsi

Jesteśmy fundacją wspierającą kobiety wiejskie

Fundacja Polska Gospodyni powstała 26 lutego 2019 r.

Nasze cele statutowe

Celem fundacji jest wszechstronna pomoc środowisku kobiet wiejskich oraz jego promocja.

W szczególności do celów Fundacji należy:

Działalność na rzecz wyrównywania szans społecznych kobiet wiejskich, zwłaszcza w zakresie aktywizacji zawodowej, kulturalnej i edukacyjnej;

Współpraca ze środowiskiem kobiet wiejskich w zakresie i na rzecz promocji polskiej kultury i historii, m.in. w zakresie dziedzictwa narodowego, lokalnych tradycji i żywności;

Promocja w skali krajowej aktywnych kobiet działających w środowisku i na rzecz środowiska wiejskiego;

Prowadzenie kampanii promujących dorobek środowiska kobiet wiejskich w Polsce i za granicą;

Promocja zdrowia w środowisku kobiet wiejskich, działania na rzecz podniesienia świadomości w zakresie praw obywatelskich, w szczególności praw kobiet i dzieci;

Wsparcie inicjatyw i działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego, lokalnej kultury i sztuki, folkloru i jego promocja;

Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich i innych form działalności kobiet w środowisku wiejskim, działalność na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych środowisk lokalnych, umożliwienie wymiany doświadczeń i spotkań kobiet wiejskich różnych krajów, promocja idei Kół Gospodyń Wiejskich za granicą;

Wspieranie czasopisma „Gospodyni”;

Wspieranie ośrodków kultury i bibliotek w środowisku wiejskim;

Pomoc kobietom chorym, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Szukaj podobnych wg: statut

Reklama

Fundacja Polska Gospodyni

NIP 1132994067
REGON: 382661783
Adres
Stołbce 21
17-330 Nurzec-Stacja

Copyright © 2019-2020 Fundacja Polska Gospodyni
Powered by Yancoon Lagoon