Logo Fundacja Polska Gospodyni
czekam
Spotkanie na Dolnym Śląsku

Po raz pierwszy Fundacja Polska Gospodyni gościła na Dolnym Śląsku. Do Mieczkowa w gminie Kostomłoty przyjechaliśmy na zaproszenie prężnie działającego Stowarzyszenia „Nasz Mieczków”.

Mieczków powitał gości patriotycznymi obrazami – w ubiegłym roku w związku z obchodami Święta Niepodległości na drzwiach stodół zostały namalowane wizerunki osób związanych z walką o odzyskanie suwerenności kraju, m.in. Józefa Piłsudskiego z biało-czerwoną flagą w tle. O aktywności mieszkańców wsi świadczy też tablica informacyjna, przy której trzeba obowiązkowo się zatrzymać, ponieważ z tyłu umieszczono przedwojenne zdjęcia Mieczkowa. Ukazują one piękne, murowane domy, kwitnące ogrody i wiejski kościół, który obecnie popada w ruinę.

„Pasja smaku” w Mieczkowie

Stowarzyszenie „Nasz Mieczków” dba o swoją miejscowość, zamierza przywrócić jej dawną świetność, a przede wszystkim uchronić przed zniszczeniem stary kościół, dlatego szuka możliwości pozyskania funduszy na remont. Celem jest stworzenie w dawnej świątyni izby pamięci, w której będą prezentowane przedmioty i pamiątki przechowywane przez mieszkańców wsi. Wszak jest co pokazywać – po wojnie we wsi zamieszkali repatrianci ze wschodnich terenów Ukrainy, m.in. spod Lwowa. Sentyment do dawnych kresów Rzeczpospolitej ujawnił się podczas realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Pasja Smaku”. Środki na organizację warsztatów pochodziły z funduszy unijnych, które udało się pozyskać dzięki prężnie działającej szefowej „Naszego Mieczkowa” – Teresie Pomykale. Podczas kilku warsztatów mieszkańcy wsi najpierw ugotowali potrawy kresowe, według przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisów, następnie starannie opracowane przepisy utrwalili w zbiorze ze zdjęciami. Niektóre z nich prezentujemy w naszym dziale kulinarnym.

Rozmowy o zdrowiu kobiet i mężczyzn

Spotkanie z „Gospodynią” odbyło się dzięki determinacji szefowej stowarzyszenia, która, jak się okazało, może się pochwalić pokaźną kolekcją roczników naszego czasopisma. Spotkaliśmy się w pochmurny i deszczowy dzień, jednak to nie przeszkodziło mieszkańcom Mieczkowa aktywnie wziąć udział we wszystkich warsztatach. Po raz pierwszy towarzyszyła nam Aleksandra Chomińska, fizjoterapeutka związana z Fundacją Aenon. „Profilaktyka mięśni dna miednicy” jest projektem realizowanym przez Fundację Polska Gospodyni, który uświadamia kobietom znaczenie prawidłowego dbania właśnie o mięśnie dna miednicy przy wykonywaniu codziennych czynności.

Cieszymy się, że praktyczny wykład Aleksandry Chomińskiej, pokaz modnych, ale nieakceptowanych przez fizjoterapeutów akcesoriów do ćwiczeń mięśni, m.in. Kegla, oraz zalecenia dotyczące ćwiczeń mających wpływ na zdrowe funkcjonowanie narządu rodnego i narządów układu wydalniczego zainteresowały nie tylko kobiety, ale i mężczyzn.

Z KOWR o nieruchomości rolnej

Oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu duży akcent położył na wiedzę z zakresu zakupu i sprzedaży nieruchomości rolnej. Tematami rozmów były m.in. kwestie obowiązków nabywcy ziemi rolnej w przypadku jej zbycia, a także zagadnienia związane z prawem pierwokupu i prawem nabycia przez KOWR nieruchomości rolnej. Uczestnicy Spotkania dowiedzieli się też, jakie warunki należy spełnić, aby utworzyć gospodarstwo rodzinne. Trzy osoby zmierzyły się z trudnymi pytaniami w konkursie dotyczącym KOWR. Ich wiedza została nagrodzona upominkami.

Spotkanie odbyło się 26 września 2020 r.




Reklama

Fundacja Polska Gospodyni

NIP 1132994067
REGON: 382661783
Adres
Stołbce 21
17-330 Nurzec-Stacja





Copyright © 2019-2020 Fundacja Polska Gospodyni
Powered by Yancoon Lagoon